Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2017 ROKU

 

Badanie przesiewowe w kierunku występowania nowotworu jamy ustnej przeprowadzono w dniu 07.06.2017r w NZOZ AMDENTAL PLUS przy ul. Puławskiej 45B w Piasecznie.

Na badanie zgłosiło się 13 osób: 10 kobiet i 3 mężczyzn.

Wiek osób badanych: 1 osoba (kobieta) w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat:

12 osób w wieku 40 lat i więcej (9 kobiet, 3 mężczyzn). W grupie podwyższonego ryzyka było 7 osób.

Nieprawidłowości wykryto u 8 osób i skierowano je do dalszej obserwacji lub diagnostyki: 2 osoby (kobiety) – leczenie przeciwzapalne, za 3 tyg. do kontroli;

4 osoby (3 kobiety, 1 mężczyzna) – zmiana brodawkująca do obserwacji, kontrola za

1 rok; liszaj Wilsona-pacjentka pod kontrolą w poradni chorób błon śluzowych, kontrola za 1 rok; skierowanie do logopedy, uraz protezami, pacjent w trakcie wymiany protez, otarcia na policzkach i języku, kontrola za 1 rok; 3 osoby (3 kobiety) skierowane do poradni specjalistycznej a) protetyka, b) poradnia chorób błon śluzowych; 5 osób

(3 kobiety, 2 mężczyzn)-kontrola za 2 lata.

Opis badań: 8 osób do obserwacji za 1 rok, ponieważ wykryto u nich zmiany na błonach śluzowych; 2 osoby skierowano do poradni specjalistycznej, protetycznej;

1 osoba skierowana do poradni chorób błon śluzowych.    

U wszystkich pacjentów wykonano badanie lampą Microlux dwukrotnie.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani dr Annie  Deptale za kolejny udział w Akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

 

W dniu 03.06.2017r w Przychodni SNZOZ MOTO-MED SP. ZO.O. w Kielcach  przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce.

Badanie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Kielce.

Zapisanych i przyjętych osób było 50.

Podział na płeć przebadanych pacjentów wygląda następująco:

kobiety — 36; mężczyźni — 14

Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:

do 19 lat — 3 mężczyzn;

20 - 39 lat — 1 mężczyzna, 9 kobiet;

40 i więcej lat — 10 mężczyzn, 27 kobiet.

Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:

0-1 stanowią 4 kobiety i 3 mężczyzn;

2-3 stanowi 21 kobiet i 7 mężczyzn;

4 i więcej stanowi 11 kobiet i 4 mężczyzn.

Pacjenci, u których wykryto nieprawidłowości to 20 osób z czego 12 kobiet i 8 mężczyzn; do dalszej obserwacji skierowanych jest 15 kobiet i 5 mężczyzn tj. 20 osób; natomiast 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) skierowano do dalszej diagnostyki onkologicznej — wystawiono skierowania na badanie do ŚCO w Kielcach.

Kolejnym 5 pacjentom tj. 2 kobietom i 3 mężczyznom wystawiono skierowanie na leczenie.

Wątpliwości w diagnozowaniu wzbudzały lekkie zaczerwienienie gardła, zwłaszcza po stronie prawej bez oznak nieżytowych i objawów bólowych, te osoby poproszone zostały o wizyty kontrolne.

Najczęstsze przypadki to leukoplakia policzków niezbyt zaawansowana, trzy rogowacenia dziąsła miejscowe, jeden wargi dolnej, jeden guz ślinianki podżuchwowej, jeden guz na wardze, jeden liszaj płaski — postać nadżerkowa, jeden brzeg języka poraniony przez zęby - do weryfikacji, trzy punktowe przejaśnienia śluzówki na dnie jamy ustnej.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Przychodni SNZOZ MOTO-MED. Sp. z o.o. za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej wykonano w dniu 13.05.2017r. w Gabinecie Stomatologicznym dr Moniki Bogusz w Drawsku Pomorskim przy ulicy Mickiewicza 6.

 

                          

Ilość ogólnie            Mężczyźni       Kobiety

 

 

Do 19 lat

 

20-39

 40 lat

i i więcej

Ilość pacjentów zapisanych na badanie

34

 

 

 

 

Ilość pacjentów badanych                   31

10

21

3

8

20

Ilość pacjentów w grupie ryzyka

26

 

 

 

 

 

Ilość pacjentów skierowanych do obserwacji

4

1

3

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Badanie rozpoczęto od obejrzenia węzłów chłonnych: przedusznych, podżuchwowych, przednich szyjnych, tylnych usznych i tylnych szyjnych, następnie wykonano badanie okołoustne oraz wewwnątrzustne (warg, błony śluzowej, zachyłków i spoidła warg (kąta warg), błony śluzowej dziąseł i wyrostka zębodołowego, języka, dna jamy ustnej, podniebienia twardego i miękkiego). Dodatkowo pacjent mógł skorzystać z darmowego przeglądu uzębienia oraz instruktażu higieny.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Monice Bogusz za ponowny udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badania wykonano w gabinecie stomatologicznym Stomatologia Rodzinna FDC w Przygłowie, ul. Przygłów Las 120, 97-330 Sulejów w okresie od 22 kwietnia do20 maja 2017 roku.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Burmistrza Sulejowa oraz dofinansowane przez Urząd Miejski w Sulejowie.

  1. Na badanie zapisało się 48 pacjentów.
  2. Przebadano 48 pacjentów, w tym:

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Do 19 lat

1

0

1

20-39 lat

11

9

20

40+ lat

21

6

27

Razem

33

15

48

 

  1. 1.       Na podstawie ankiet określono ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej:

 


Ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Niewielkie

2

4

6

Podwyższone

22

9

31

Wysokie

9                                        2

11

5.Nieprawidłowości wykryto u 5 osób (3 kobiet i 2 mężczyzn):

2 kobiety i 2 mężczyzn z grypy podwyższonego ryzyka, 1 kobieta z grypy najwyższego ryzyka raka jamy ustnej.

6.Spośród nich jedna osobę (kobieta w wieku powyżej 40 lat, wysokie ryzyko — 5 pkt) skierowano do dalszej diagnostyki i ew. leczenia do lekarza laryngologa prowadzącego pacjentkę.

(pacjentka jest pod opieką poradni laryngologicznej).

7.Wnioski:

  • na badanie zgłosiło się znamiennie więcej kobiet niż mężczyzn.
  • ogółem największa grupę badanych stanowiły osoby w wieku powyżej 40Iat (27 osób w tym 21 kobiet i 6 mężczyzn), najmniejszą osoby poniżej 20-tego roku życia (1 kobieta)
  • wśród mężczyzn więcej przebadano osób w grupie wiekowej 20-39 lat.
  • na podstawie ankiet najwięcej osób zakwalifikowało się do grupy podwyższonego ryzyka raka jamy ustnej (31 osób -22 kobiety i 9 mężczyzn), do grypy o najwyższym ryzyku zaliczono 11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn).
  • 3 osoby (kobiety) uzyskały w ankiecie wartość punktową 5 pkt., jedną z nich pokierowano do dalszej diagnostyki, pozostałym zalecono badanie kontrolne co najmniej raz na pół roku
  • pacjentka, którą pokierowano do dalszej diagnostyki była w wieku powyżej 40 lat i należała do grupy najwyższego ryzyka – chorowała w przeszłości na raka płaskonabłonkowego języka. Stwierdzono u niej zmianę na brzusznej części języka w postaci guzka o średnicy 5 mm pokrytego błoną śluzową o chropowatej, zmienionej powierzchni. Zmiana sugeruje wznowę.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu Doktorowi Piotrowi Zwierzchowskiemu za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej wykonywano w Gabinecie Stomatologicznym PORADENTIC przy ul. Ślężnej 187/3u  we Wrocławiu w każdą środę i czwartek marca oraz kwietnia 2017 r.

Na badanie zapisały się łącznie 104 osoby. Przebadano 72 osoby, w tym:

- 4 mężczyzn w wieku 20-39 lat,

- 11 mężczyzn w wieku 40 i więcej lat,

- 14 kobiet w wieku 20-39 lat,

- 43 kobiety w wieku 40 lat i więcej.

Według danych z wypełnionych ankiet przebadano 5 osób z niewielkim ryzykiem rozwoju raka, 45 osób z podwyższonym ryzykiem rozwoju raka i 22 osoby ze stosunkowo wysokim ryzykiem rozwoju raka. U 23 osób wykryto nieprawidłowości.

W związku z powyższym pacjentów kierowano:

- do przychodni chorób błon śluzowych jamy ustnej 18 osób,

- na wymazy w kierunku grzybicy jamy ustnej 4 osoby,

- do dermatologa 1 osoba,

- do chirurga stomatologicznego 3 osoby.

- na badania krwi oraz do internisty 2osoby.

- do obserwacji 3 osoby.

Badania wykonywano zgodnie z zaleceniami Fundacji tj. badanie zewnątrzustne, badanie wewnątrzustne, badanie z użyciem systemu Microlux.

2 osoby odmówiły badania z użyciem lampy, nie zostały one włączone do sprawozdania.

W trakcie badań nieprawidłowości jakie wykryto, to:

- ogniska leukoplaki I i II stopnia,

- przypadki liszaja płaskiego,

- podejrzenia grzybicy jamy ustnej,

- przypadek odsłonecznego zapalenia warg,

- podejrzenie zapalenia wirusem HPV,

- przebarwienie nikotynowe,

- podejrzenie rumienia wysiękowego wielopostaciowego,

- podejrzenie włókniaka,

- kilku pacjentów z ciężką nawracającą altom, jamy ustnej.

Wszystkich pacjentów z nieprawidłowościami skierowano do odpowiednich jednostek w celu dalszej diagnostyki kontroli.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom gabinetu PORADENTIC za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka prze przeciwrakowa”

 

W dniu 07.04.2017r, po raz kolejny,  w Gabinecie Stomatologicznym przy ul. Rosiczki 6 w Józefosławiu odbyły się badania przesiewowe w kierunku nowotworów błony śluzowej jamy ustnej. Na badanie zapisało się 14 osób; przebadano 11 osób; jedną osobę z grupy wiekowej 20-39 lat; pozostałe osoby z grupy powyżej 40tu lat; 9 kobiet i dwóch mężczyzn.

Rozkład osób w poszczególnych grupach ryzyka: gr. 1 - 0 osób, gr. 2 - 6 osób, gr. 3 - 5 osób.

U dwóch osób wykryto nieprawidłowości i skierowano je do poradni chirurgicznej.

Każda z osób wypełniła ankietę, badanie obejmowało węzły chłonne głowy i szyi, obejrzenie błony śluzowej jamy ustnej, obejrzenie zauważonych zmian w świetle lampy Oralitest.

Pacjenci zadawali pytania świadczące o zainteresowaniu tematem i potrzebie organizowania takich badań, dzwonili nawet z bardzo odległych dzielnic Warszawy.

Fundacja dziękuje Pani doktor Ewie Raczmańskiej-Kaniewskiej za ponowny udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 1 i 8.04.2017 roku w NZOZ Kass-Dent w Wołominie przeprowadzono bezpłatne badania pacjentów w kierunku raka jamy ustnej. Na badanie zapisało się 45 pacjentów a zgłosiło 26.

W tym 20 kobiet; w przedziale wiekowym do 19 lat: 1;  20-39Iat: 2; 40Iat i więcej: 17.

Mężczyźni: 6; w przedziale wiekowym do 19Iat: 1; 20-391at: O; 40Iat i więcej: 5

Ilość pacjentów w grupach ryzyka:

Kobiety: 0-1punktów: 2 osoby 2-3 punkty: 13 osób; 4 punkty i więcej: 5 osób.

Mężczyźni: 0-1 punktów: 1 osoba;2-3 punkty: 3osoby;4 punkty i więcej: 2 osoby.

Ilość pacjentów, u których wykryto nieprawidłowości:

Kobiety: 5; mężczyźni: 2

Ilość pacjentów skierowanych do dalszej diagnostyki lub obserwacji:

Kobiety: 5; mężczyźni: 2

Pacjentom wydawane były skierowania do Poradni Chirurgii Stomatologicznej lub Poradni Chorób Błon Śluzowych, w zależności od wskazań.

Opis badań:

Pacjenci byli badani przez 1 lekarza.

Poza standardowym wywiadem stomatologicznym, pytałam o rzeczy zawarte w formularzu, istotny był dla mnie również powód zapisania się pacjenta na badanie a także wywiad rodzinny w kierunku nowotworów. Następnie wykonywane było badanie wewnątrz i zewnątrzustne. Jeżeli cokolwiek wzbudzało niepokój, informowałam pacjenta, że chciałabym przeprowadzić badanie przy pomocy lampy Microlux, pobierałam pisemną zgodę, a następnie polecałam przez minutę płukać płynem wybarwiającym, a następnie oglądałam jamę ustną przy pomocy urządzenia Mikrolux.

Wszystkie spostrzeżenia na bieżąco odnotowywałam w Ankiecie Pacjenta. W razie konieczności wydawałam skierowanie w celu konsultacji i ewentualnego dalszego leczenia pacjenta w Poradni Chirurgii Stomatologicznej bądź Poradni Chorób Błon Śluzowych.

Lekarz prowadzący: Aleksandra Kaszak

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Aleksandrze Kaszak za udział w Akcji:„Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 17 i 18.03.2017 roku w Gabinecie Stomatologicznym dr Aleksandry Dąbek w Sopocie wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej u 29 pacjentów:18 kobiet i 11 mężczyzn, w wieku 20-39 lat 5 osób; w wieku 40 lat i więcej 24 osoby.

Z 2 punktami określającymi grupę ryzyka było 6 pacjentów; z 3 punktami było 15 osób; z 5 punktami 1 osoba i z 6 punktami też 1 osoba.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podejrzanych onkologicznie.

 

Fundacja  serdecznie dziękuje Pani dr  Aleksandrze Dąbek za udział w Akcji:

” Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 11.03.2017r, w NZOZ Kass-Dent w Radzyminie, wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej u 20 pacjentów: 16 kobiet i 4 mężczyzn. W przedziale wiekowym 20-39 lat było 6 kobiet; w przedziale wiekowym 40 lat i więcej było 10 kobiet. 1 mężczyzna był w przedziale wiekowym do 19 lat; 1 w przedziale wiekowym 20-39 lat i 2 mężczyzn w przedziale 40 lat i więcej.

3 kobiety były w pierwszej grupie ryzyka; 6 w drugiej i 7 w trzeciej grupie.

1 mężczyzna był w pierwszej grupie ryzyka; 2 mężczyzn w drugiej grupie i 1 w trzeciej. Nieprawidłowości wykryto u 13 kobiet i 2 mężczyzn. Do dalszej diagnostyki i obserwacji skierowano 13 kobiet i 2 mężczyzn. Pacjentom wydawane były skierowania do Poradni Chirurgii Stomatologicznej lub Poradni Chorub Błon Śluzowych, w zależności od wskazań.

Pacjenci byli badani przez 2 lekarzy.

 

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom Aleksandrze Kaszak i Jakubowi Młynek za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 25.02.2017r, w Gabinecie stomatologicznym Elżbiety Kaszubowskiej w Chojnicach wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej u 4 pacjentów: 2 kobiet i 2 mężczyzn. Od 20 do 39 lat- była 1 osoba-mężczyzna; powyżej 40 roku życia były 3 osoby-1 mężczyzna i 2 kobiety. W grupie ryzyka była 1 osoba. U żadnego pacjenta nie wykryto nieprawidłowości.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Elżbiecie Kaszubowskiej za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 10 i 11 lutego 2017 r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno – Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach akcji Fundacji „Z uśmiechem przez życie”.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.

Zbadano 25 pacjentów:

w tym 7 mężczyzn i 18 kobiet,

23 osoby powyżej 40 roku życia,

1 osoba znajdowała się w grupie niewielkiego ryzyka,

19 osób w grupie podwyższonego ryzyka,

5 osób w grupie wysokiego ryzyka,

do dalszej diagnostyki skierowano 14 osób.

Badanie przeprowadzili lek. dent. Joanna Andrzejak oraz lek. dent. Michał Dojs – lekarze specjalizujący się w dziedzinie periodontologii.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Joannie Andrzejak i Panu Doktorowi Michałowi Dojs za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 9-13.01.2017 roku w Centrum stomatologii PAUL DENTAL w Wołominie odbyły się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Przebadano 12 osób,  w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn. W grupie ryzyka było 6 osób.

Nieprawidłowości wykryto u 3 osób i skierowano je do Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie.

 

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu DoktorowiPawłowi Pirógowi za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

 

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook