Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2017 ROKU

 

W dniu 25 października 2017r w Specjalistycznym Zakładzie Stomatologii Zachowawczej dr Ewy Gaś-Szymanowskiej w Gliwicach zostały wykonane badania w kierunku raka jamy ustnej za pomocą lampy Microlux.

Na badanie zapisało się 18 pacjentów: 15 kobiet i 3 mężczyzn.

4 pacjentów zgromadziło w ankiecie więcej niż 3 punkty.

U żadnego pacjenta nie wykryto nieprawidłowości.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje Pani Doktor Ewie Gaś-Szymanowskiej za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

                                        

W dniach 18–21.10.2017r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno –Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzono, po raz kolejny, profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach akcji Fundacji „Z uśmiechem przez życie”.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.

Zbadano 43 pacjentów:

w tym  11 mężczyzn i 32 kobiety,

41 osób powyżej 40 roku życia,

1 osoba znajdowała się w grupie niewielkiego ryzyka,

24 osoby w grupie podwyższonego ryzyka,

18 osób w grupie wysokiego ryzyka,

do dalszej diagnostyki skierowano 14 osób.

Badanie przeprowadzili lek. dent. Joanna Andrzejak oraz lek. dent. Michał Dojs – lekarze specjalizujący się w dziedzinie periodontologii.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Joannie Andrzejak i Panu Doktorowi Michałowi Dojs za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Po raz piąty w NZOZ „ Centrum Uśmiechu” w Chrzanowie w dniu 23.09.2017r,  przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Zbadano 23 pacjentów: 13 kobiet i 10 mężczyzn. Wykonano kompleksowe badanie głowy i szyi, przebadano węzły chłonne, skórę głowy i szyi.  Zanotowano nieprawidłowości w jamie ustnej u 11 osób badanych. Skierowano na konsultacje: chirurgii stomatologicznej - 1 osobę, periodontologiczne –9 osób, protetyczne – 2 osoby, błon śluzowych – 3 osoby, leczenie próchnicy – 4 osoby, higienizacji – 12 osób.

U wszystkich pacjentów przeprowadzono instruktaż higieny jamy ustnej oraz rozmowę na temat ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej.

Fundacja dziękuje serdecznie lekarzom NZOZ „Centrum Uśmiechu” za udział w Akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Przebadaj się – zdrowa jama ustna to nie tylko zęby”.

 

W dniach 16-20 października 2017r w Gabinecie stomatologicznym MEZODENT we Władysławowie odbyła się akcja „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

Na badanie zapisało się 16 pacjentów.

Dr Joanna Niegowska przeprowadziła ogólne standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi pacjenta. Badanie było przeprowadzone przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego. Przed badaniem pacjent wypełniał ankietę oraz podpisywał zgodę na wykonanie badania.

Jedna osoba zgromadziła w ankiecie 6 pkt; 5 pkt dwie osoby; 4 pkt cztery osoby;

3 pkt sześć osób; 2 pkt jedna osoba; 1 pkt dwie osoby.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” serdecznie dziękuje Pani Doktor Joannie Niegowskiej i jej asystentce za udział w Akcji: ”Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badanie przesiewowe w kierunku występowania nowotworu jamy ustnej przeprowadzono w dniu 07.06.2017r w NZOZ AMDENTAL PLUS przy ul. Puławskiej 45B w Piasecznie.

Na badanie zgłosiło się 13 osób: 10 kobiet i 3 mężczyzn.

Wiek osób badanych: 1 osoba (kobieta) w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat:

12 osób w wieku 40 lat i więcej (9 kobiet, 3 mężczyzn). W grupie podwyższonego ryzyka było 7 osób.

Nieprawidłowości wykryto u 8 osób i skierowano je do dalszej obserwacji lub diagnostyki: 2 osoby (kobiety) – leczenie przeciwzapalne, za 3 tyg. do kontroli;

4 osoby (3 kobiety, 1 mężczyzna) – zmiana brodawkująca do obserwacji, kontrola za

1 rok; liszaj Wilsona-pacjentka pod kontrolą w poradni chorób błon śluzowych, kontrola za 1 rok; skierowanie do logopedy, uraz protezami, pacjent w trakcie wymiany protez, otarcia na policzkach i języku, kontrola za 1 rok; 3 osoby (3 kobiety) skierowane do poradni specjalistycznej a) protetyka, b) poradnia chorób błon śluzowych; 5 osób

(3 kobiety, 2 mężczyzn)-kontrola za 2 lata.

Opis badań: 8 osób do obserwacji za 1 rok, ponieważ wykryto u nich zmiany na błonach śluzowych; 2 osoby skierowano do poradni specjalistycznej, protetycznej;

1 osoba skierowana do poradni chorób błon śluzowych.    

U wszystkich pacjentów wykonano badanie lampą Microlux dwukrotnie.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani dr Annie  Deptale za kolejny udział w Akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”.

 

W dniu 03.06.2017r w Przychodni SNZOZ MOTO-MED SP. ZO.O. w Kielcach  przeprowadzone zostały badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce.

Badanie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Kielce.

Zapisanych i przyjętych osób było 50.

Podział na płeć przebadanych pacjentów wygląda następująco:

kobiety — 36; mężczyźni — 14

Grupy wiekowe tych pacjentów przedstawiają się następująco:

do 19 lat — 3 mężczyzn;

20 - 39 lat — 1 mężczyzna, 9 kobiet;

40 i więcej lat — 10 mężczyzn, 27 kobiet.

Ilość pacjentów znajdująca się w grupie ryzyka:

0-1 stanowią 4 kobiety i 3 mężczyzn;

2-3 stanowi 21 kobiet i 7 mężczyzn;

4 i więcej stanowi 11 kobiet i 4 mężczyzn.

Pacjenci, u których wykryto nieprawidłowości to 20 osób z czego 12 kobiet i 8 mężczyzn; do dalszej obserwacji skierowanych jest 15 kobiet i 5 mężczyzn tj. 20 osób; natomiast 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) skierowano do dalszej diagnostyki onkologicznej — wystawiono skierowania na badanie do ŚCO w Kielcach.

Kolejnym 5 pacjentom tj. 2 kobietom i 3 mężczyznom wystawiono skierowanie na leczenie.

Wątpliwości w diagnozowaniu wzbudzały lekkie zaczerwienienie gardła, zwłaszcza po stronie prawej bez oznak nieżytowych i objawów bólowych, te osoby poproszone zostały o wizyty kontrolne.

Najczęstsze przypadki to leukoplakia policzków niezbyt zaawansowana, trzy rogowacenia dziąsła miejscowe, jeden wargi dolnej, jeden guz ślinianki podżuchwowej, jeden guz na wardze, jeden liszaj płaski — postać nadżerkowa, jeden brzeg języka poraniony przez zęby - do weryfikacji, trzy punktowe przejaśnienia śluzówki na dnie jamy ustnej.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Przychodni SNZOZ MOTO-MED. Sp. z o.o. za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej wykonano w dniu 13.05.2017r. w Gabinecie Stomatologicznym dr Moniki Bogusz w Drawsku Pomorskim przy ulicy Mickiewicza 6.

 

                          

Ilość ogólnie            Mężczyźni       Kobiety

 

 

Do 19 lat

 

20-39

 40 lat

i i więcej

Ilość pacjentów zapisanych na badanie

34

 

 

 

 

Ilość pacjentów badanych                   31

10

21

3

8

20

Ilość pacjentów w grupie ryzyka

26

 

 

 

 

 

Ilość pacjentów skierowanych do obserwacji

4

1

3

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Badanie rozpoczęto od obejrzenia węzłów chłonnych: przedusznych, podżuchwowych, przednich szyjnych, tylnych usznych i tylnych szyjnych, następnie wykonano badanie okołoustne oraz wewwnątrzustne (warg, błony śluzowej, zachyłków i spoidła warg (kąta warg), błony śluzowej dziąseł i wyrostka zębodołowego, języka, dna jamy ustnej, podniebienia twardego i miękkiego). Dodatkowo pacjent mógł skorzystać z darmowego przeglądu uzębienia oraz instruktażu higieny.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Monice Bogusz za ponowny udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badania wykonano w gabinecie stomatologicznym Stomatologia Rodzinna FDC w Przygłowie, ul. Przygłów Las 120, 97-330 Sulejów w okresie od 22 kwietnia do20 maja 2017 roku.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Burmistrza Sulejowa oraz dofinansowane przez Urząd Miejski w Sulejowie.

  1. Na badanie zapisało się 48 pacjentów.
  2. Przebadano 48 pacjentów, w tym:

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Do 19 lat

1

0

1

20-39 lat

11

9

20

40+ lat

21

6

27

Razem

33

15

48

 

  1. 1.       Na podstawie ankiet określono ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej:

 


Ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Niewielkie

2

4

6

Podwyższone

22

9

31

Wysokie

9                                        2

11

5.Nieprawidłowości wykryto u 5 osób (3 kobiet i 2 mężczyzn):

2 kobiety i 2 mężczyzn z grypy podwyższonego ryzyka, 1 kobieta z grypy najwyższego ryzyka raka jamy ustnej.

6.Spośród nich jedna osobę (kobieta w wieku powyżej 40 lat, wysokie ryzyko — 5 pkt) skierowano do dalszej diagnostyki i ew. leczenia do lekarza laryngologa prowadzącego pacjentkę.

(pacjentka jest pod opieką poradni laryngologicznej).

7.Wnioski:

  • na badanie zgłosiło się znamiennie więcej kobiet niż mężczyzn.
  • ogółem największa grupę badanych stanowiły osoby w wieku powyżej 40Iat (27 osób w tym 21 kobiet i 6 mężczyzn), najmniejszą osoby poniżej 20-tego roku życia (1 kobieta)
  • wśród mężczyzn więcej przebadano osób w grupie wiekowej 20-39 lat.
  • na podstawie ankiet najwięcej osób zakwalifikowało się do grupy podwyższonego ryzyka raka jamy ustnej (31 osób -22 kobiety i 9 mężczyzn), do grypy o najwyższym ryzyku zaliczono 11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn).
  • 3 osoby (kobiety) uzyskały w ankiecie wartość punktową 5 pkt., jedną z nich pokierowano do dalszej diagnostyki, pozostałym zalecono badanie kontrolne co najmniej raz na pół roku
  • pacjentka, którą pokierowano do dalszej diagnostyki była w wieku powyżej 40 lat i należała do grupy najwyższego ryzyka – chorowała w przeszłości na raka płaskonabłonkowego języka. Stwierdzono u niej zmianę na brzusznej części języka w postaci guzka o średnicy 5 mm pokrytego błoną śluzową o chropowatej, zmienionej powierzchni. Zmiana sugeruje wznowę.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu Doktorowi Piotrowi Zwierzchowskiemu za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej wykonywano w Gabinecie Stomatologicznym PORADENTIC przy ul. Ślężnej 187/3u  we Wrocławiu w każdą środę i czwartek marca oraz kwietnia 2017 r.

Na badanie zapisały się łącznie 104 osoby. Przebadano 72 osoby, w tym:

- 4 mężczyzn w wieku 20-39 lat,

- 11 mężczyzn w wieku 40 i więcej lat,

- 14 kobiet w wieku 20-39 lat,

- 43 kobiety w wieku 40 lat i więcej.

Według danych z wypełnionych ankiet przebadano 5 osób z niewielkim ryzykiem rozwoju raka, 45 osób z podwyższonym ryzykiem rozwoju raka i 22 osoby ze stosunkowo wysokim ryzykiem rozwoju raka. U 23 osób wykryto nieprawidłowości.

W związku z powyższym pacjentów kierowano:

- do przychodni chorób błon śluzowych jamy ustnej 18 osób,

- na wymazy w kierunku grzybicy jamy ustnej 4 osoby,

- do dermatologa 1 osoba,

- do chirurga stomatologicznego 3 osoby.

- na badania krwi oraz do internisty 2osoby.

- do obserwacji 3 osoby.

Badania wykonywano zgodnie z zaleceniami Fundacji tj. badanie zewnątrzustne, badanie wewnątrzustne, badanie z użyciem systemu Microlux.

2 osoby odmówiły badania z użyciem lampy, nie zostały one włączone do sprawozdania.

W trakcie badań nieprawidłowości jakie wykryto, to:

- ogniska leukoplaki I i II stopnia,

- przypadki liszaja płaskiego,

- podejrzenia grzybicy jamy ustnej,

- przypadek odsłonecznego zapalenia warg,

- podejrzenie zapalenia wirusem HPV,

- przebarwienie nikotynowe,

- podejrzenie rumienia wysiękowego wielopostaciowego,

- podejrzenie włókniaka,

- kilku pacjentów z ciężką nawracającą altom, jamy ustnej.

Wszystkich pacjentów z nieprawidłowościami skierowano do odpowiednich jednostek w celu dalszej diagnostyki kontroli.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom gabinetu PORADENTIC za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka prze przeciwrakowa”

 

W dniu 07.04.2017r, po raz kolejny,  w Gabinecie Stomatologicznym przy ul. Rosiczki 6 w Józefosławiu odbyły się badania przesiewowe w kierunku nowotworów błony śluzowej jamy ustnej. Na badanie zapisało się 14 osób; przebadano 11 osób; jedną osobę z grupy wiekowej 20-39 lat; pozostałe osoby z grupy powyżej 40tu lat; 9 kobiet i dwóch mężczyzn.

Rozkład osób w poszczególnych grupach ryzyka: gr. 1 - 0 osób, gr. 2 - 6 osób, gr. 3 - 5 osób.

U dwóch osób wykryto nieprawidłowości i skierowano je do poradni chirurgicznej.

Każda z osób wypełniła ankietę, badanie obejmowało węzły chłonne głowy i szyi, obejrzenie błony śluzowej jamy ustnej, obejrzenie zauważonych zmian w świetle lampy Oralitest.

Pacjenci zadawali pytania świadczące o zainteresowaniu tematem i potrzebie organizowania takich badań, dzwonili nawet z bardzo odległych dzielnic Warszawy.

Fundacja dziękuje Pani doktor Ewie Raczmańskiej-Kaniewskiej za ponowny udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 1 i 8.04.2017 roku w NZOZ Kass-Dent w Wołominie przeprowadzono bezpłatne badania pacjentów w kierunku raka jamy ustnej. Na badanie zapisało się 45 pacjentów a zgłosiło 26.

W tym 20 kobiet; w przedziale wiekowym do 19 lat: 1;  20-39Iat: 2; 40Iat i więcej: 17.

Mężczyźni: 6; w przedziale wiekowym do 19Iat: 1; 20-391at: O; 40Iat i więcej: 5

Ilość pacjentów w grupach ryzyka:

Kobiety: 0-1punktów: 2 osoby 2-3 punkty: 13 osób; 4 punkty i więcej: 5 osób.

Mężczyźni: 0-1 punktów: 1 osoba;2-3 punkty: 3osoby;4 punkty i więcej: 2 osoby.

Ilość pacjentów, u których wykryto nieprawidłowości:

Kobiety: 5; mężczyźni: 2

Ilość pacjentów skierowanych do dalszej diagnostyki lub obserwacji:

Kobiety: 5; mężczyźni: 2

Pacjentom wydawane były skierowania do Poradni Chirurgii Stomatologicznej lub Poradni Chorób Błon Śluzowych, w zależności od wskazań.

Opis badań:

Pacjenci byli badani przez 1 lekarza.

Poza standardowym wywiadem stomatologicznym, pytałam o rzeczy zawarte w formularzu, istotny był dla mnie również powód zapisania się pacjenta na badanie a także wywiad rodzinny w kierunku nowotworów. Następnie wykonywane było badanie wewnątrz i zewnątrzustne. Jeżeli cokolwiek wzbudzało niepokój, informowałam pacjenta, że chciałabym przeprowadzić badanie przy pomocy lampy Microlux, pobierałam pisemną zgodę, a następnie polecałam przez minutę płukać płynem wybarwiającym, a następnie oglądałam jamę ustną przy pomocy urządzenia Mikrolux.

Wszystkie spostrzeżenia na bieżąco odnotowywałam w Ankiecie Pacjenta. W razie konieczności wydawałam skierowanie w celu konsultacji i ewentualnego dalszego leczenia pacjenta w Poradni Chirurgii Stomatologicznej bądź Poradni Chorób Błon Śluzowych.

Lekarz prowadzący: Aleksandra Kaszak

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Aleksandrze Kaszak za udział w Akcji:„Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 17 i 18.03.2017 roku w Gabinecie Stomatologicznym dr Aleksandry Dąbek w Sopocie wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej u 29 pacjentów:18 kobiet i 11 mężczyzn, w wieku 20-39 lat 5 osób; w wieku 40 lat i więcej 24 osoby.

Z 2 punktami określającymi grupę ryzyka było 6 pacjentów; z 3 punktami było 15 osób; z 5 punktami 1 osoba i z 6 punktami też 1 osoba.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podejrzanych onkologicznie.

 

Fundacja  serdecznie dziękuje Pani dr  Aleksandrze Dąbek za udział w Akcji:

” Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniu 11.03.2017r, w NZOZ Kass-Dent w Radzyminie, wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej u 20 pacjentów: 16 kobiet i 4 mężczyzn. W przedziale wiekowym 20-39 lat było 6 kobiet; w przedziale wiekowym 40 lat i więcej było 10 kobiet. 1 mężczyzna był w przedziale wiekowym do 19 lat; 1 w przedziale wiekowym 20-39 lat i 2 mężczyzn w przedziale 40 lat i więcej.

3 kobiety były w pierwszej grupie ryzyka; 6 w drugiej i 7 w trzeciej grupie.

1 mężczyzna był w pierwszej grupie ryzyka; 2 mężczyzn w drugiej grupie i 1 w trzeciej. Nieprawidłowości wykryto u 13 kobiet i 2 mężczyzn. Do dalszej diagnostyki i obserwacji skierowano 13 kobiet i 2 mężczyzn. Pacjentom wydawane były skierowania do Poradni Chirurgii Stomatologicznej lub Poradni Chorub Błon Śluzowych, w zależności od wskazań.

Pacjenci byli badani przez 2 lekarzy.

 

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie lekarzom Aleksandrze Kaszak i Jakubowi Młynek za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 25.02.2017r, w Gabinecie stomatologicznym Elżbiety Kaszubowskiej w Chojnicach wykonano badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej u 4 pacjentów: 2 kobiet i 2 mężczyzn. Od 20 do 39 lat- była 1 osoba-mężczyzna; powyżej 40 roku życia były 3 osoby-1 mężczyzna i 2 kobiety. W grupie ryzyka była 1 osoba. U żadnego pacjenta nie wykryto nieprawidłowości.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Elżbiecie Kaszubowskiej za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 10 i 11 lutego 2017 r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno – Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach akcji Fundacji „Z uśmiechem przez życie”.

Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.

Zbadano 25 pacjentów:

w tym 7 mężczyzn i 18 kobiet,

23 osoby powyżej 40 roku życia,

1 osoba znajdowała się w grupie niewielkiego ryzyka,

19 osób w grupie podwyższonego ryzyka,

5 osób w grupie wysokiego ryzyka,

do dalszej diagnostyki skierowano 14 osób.

Badanie przeprowadzili lek. dent. Joanna Andrzejak oraz lek. dent. Michał Dojs – lekarze specjalizujący się w dziedzinie periodontologii.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Joannie Andrzejak i Panu Doktorowi Michałowi Dojs za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 9-13.01.2017 roku w Centrum stomatologii PAUL DENTAL w Wołominie odbyły się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Przebadano 12 osób,  w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn. W grupie ryzyka było 6 osób.

Nieprawidłowości wykryto u 3 osób i skierowano je do Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie.

 

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Panu DoktorowiPawłowi Pirógowi za udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

 

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1 % podatku za 2016 r. na Fundację "Z uśmiechem przez życie".

Dzięki Państwa wsparciu udało nam się zebrać

5525,30 zł.

 

Dziękujemy!