Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Dni Otwarte w Gabinetach Stomatologicznych

 

 

Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych -

 „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

Organizacja  Dnia otwartego w gabinecie stomatologicznym:

 

1.Fundacja

-ustalenie z Fundacją daty Dnia otwartego,

-Fundacja informuje o Akcji media lokalne i  stara się o jak największe nagłośnienie takiego dnia,

-Fundacja dostarczy do gabinetu , urządzenie Microlux oraz  1% kwasy octowe potrzebne do wykonania badania, w ilości uzgodnionej,

- Fundacja dostarczy również do gabinetu ulotki informacyjne, ankiety dla pacjentów, mapę jamy ustnej,

- Fundacja może wystąpić do lokalnych władz o honorowy patronat nad wydarzeniem a także grant na dofinansowanie badań. Na pozytywną decyzję lokalnych władz Fundacja nie ma wpływu.

 

2. Gabinet stomatologiczny:

- gabinet stomatologiczny powinien starać się rozpropagować  Dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej,

- w gabinecie pacjent wypełnia ankietę oraz podpisuje zgodę na wykonanie badania,

- lekarz przeprowadza  ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi  pacjenta,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie do 3 punktów , lekarz wykonuje przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych,

- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce zalecamy ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa po wypłukaniu jamy ustnej 1% kwasem octowym,

- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i więcej punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1% kwasu octowego

- koszt 1% kwasu octowego potrzebnego do badania pacjenta zależy od aktualnej ceny u dystrybutora (po zakończeniu Akcji Gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację)

 

Fundacja kupuje 1% kwasy octowe, u dystrybutora, po cenie zakupu od producenta i po takiej cenie dostarcza je do Gabinetu.

W trakcie Dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna  oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Organizując  Dzień otwarty w gabinecie, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie zapisów pacjentów na konkretne godziny i prowadzenie ewentualnej listy rezerwowej pacjentów na taki dzień.

Fundacja prosi o umieszczenie  logo Fundacji na stronie internetowej gabinetu.

Po zakończeniu badań należy przesłać  podsumowanie Dnia otwartego wg wzoru, na adres Fundacji.

 

Kontakt:  info@zusmiechem.org.pl,  tel.22 3517658

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia karty i zgłoszenia nowotworu złośliwego przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju do wojewódzkich rejestrów nowotworów  (rozp. R. M .z 9.11.2012-Dz.U.z 2012 poz.1391). Wzór karty znajduje się na stronie internetowej Fundacji.

 

 

DNI OTWARTE W 2017 ROKU

 

W dniach 14-16.12.2017 r. w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym Anny Dojs przy ul. Żeromskiego 19/3 w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzono profilaktyczne badania stomatologiczne w kierunku chorób nowotworowych jamy ustnej w ramach akcji Fundacji „Z uśmiechem przez życie”.
Badanie przeprowadzono urządzeniem Velscope VX i MucoScope.
Zbadano 19 pacjentów:
w tym 7 mężczyzn i 12 kobiety, z czego:

  • 1 w grupie niewielkiego ryzyka,
  • 10 w grupie podwyższonego,
  • 8 w grupie wysokiego ryzyka,
  • 10 skierowano do dalszej diagnostyki.

Badanie przeprowadzili lek. dent. Joanna Andrzejak, lek. dent. Michał Dojs – lekarze specjalizujący się w dziedzinie periodontologii.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Joannie Andrzejak i Panu Doktorowi Michałowi Dojs za ponowny udział w Akcji: „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

W dniach 1-2.12.2017r w gabinecie stomatologicznym Praktyka Stomatologiczna Anna Minkowska w Grodzisku Wielkopolskim zostały przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

Na badania zarejestrowało się 50 osób i tylu zgłosiło się w tych dniach:

kobiety – 31 w wieku: do 19 lat - 2; 20-39 lat – 12; powyżej 40 lat – 17;

mężczyźni – 19 w wieku: do 19 lat – 1; 20-39 lat – 8; powyżej 40 lat – 10

W grupie ryzyka (wg ankiety Fundacji) 0 – 1pkt  znalazło się 6 osób. W grupie ryzyka

 2 – 3 pkt było 38 osób. Pozostałe 6 osób w grupie powyżej 4 pkt.

Nieprawidłowości wykryto u 9 osób, z czego 4 osoby otrzymały skierowanie do dalszej diagnostyki w poradni specjalistycznej, a pozostałe będą skontrolowane za miesiąc.

Większość nieprawidłowości dotyczyła zmian na błonie śluzowej policzka, jedna zmiana na podniebieniu miękkim i jedna na języku. Wszystkie zmiany zostały udokumentowane na zdjęciach zrobionych kamerą wewnątrzustną.

Podsumowując: badania przesiewowe tego rodzaju są nieznane i mało popularne. Jednak widać wielkie zainteresowanie i potrzebę przeprowadzenia częściej takich akcji. Dziękuję za wzorową współpracę i umożliwienie przeprowadzenia dni otwartych w moim gabinecie.

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” dziękuje serdecznie Pani Doktor Annie Minkowskiej za udział w Akcji: Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

 

 

Dni otwarte w 2017 roku

Dni otwarte w 2016 roku

Dni otwarte w 2015 roku

Dni otwarte w 2014 roku

Dni otwarte w 2013 roku

Dni otwarte w 2012 roku

 

Facebook