Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.
Kartę należy wypełnić:
• przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu
• podczas wizyt kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą
Zgłoszenia dokonuje się raz w miesiącu do wojewódzkiego rejestru nowotworów
Obowiązek wypełniania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w przypadku zachorowania i zgonu wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 2012 poz. 1391)

 

KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO - do pobrania

 • Poldent
 • Meditrans
 • Dental tribune
 • Dentoplotek
 • Poradnik Stomatologiczny
 • Kalendarz Stomatologa
 • TPS
 • DENTOnet.pl Portal z ludzką twarzą
 • e-Dentico dwumiesięcznik stomatologiczny
 • Wydawnictwo Kwintesencja
 • PUBLICZNE CENTRA ONKOLOGII
 • Hansa World – darmowy program finansowo-księgowy
 • Hansa Enterprise – system klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Facebook