Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.
Kartę należy wypełnić:
• przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu
• podczas wizyt kontrolnych, w czasie których zostanie stwierdzona zmiana mająca związek z rozpoznaną chorobą
Zgłoszenia dokonuje się raz w miesiącu do wojewódzkiego rejestru nowotworów
Obowiązek wypełniania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w przypadku zachorowania i zgonu wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 2012 poz. 1391)

 

KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO - do pobrania

Facebook

 

 

 

 Fundacja „Z uśmiechem przez życie” wyraża serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przekazali darowizny w formie odliczenia 1% od podatku. W związku z tym, że obecnie nie mamy informacji z urzędów skarbowych o danych osobowych darczyńców, podziękowania do Państwa ślemy przez stronę internetową Fundacji.

Dzięki Państwa pomocy na konto Fundacji wpłynęło  4 813,31 zł