Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

woj. podlaskie

Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 11, 15-027 Białystok
Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna  rejestracja Tel. 85 6646729
www.onkologia.bialystok.pl

 

Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15a, 15-269 Białystok
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  tel. 85 8318376
Rejestracja tel. 85 8318593
http://usk.onestepcloud.pl/pl_PL/poradnia-chirurgii-szczekowo-twarzowej.html

 

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746 83 75; 85 746 83 79
www.umb.edu.pl/wl/klinka-chirurgii-szczekowo-twarzowej   [email protected]

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Ul. Szpitalna 60, 16-433 Suwałki
Poradnia Onkologiczna - rejestracja tel. 87 5629 490
http://www.szpital.suwalki.pl/pl/poradnie1/132-poradnia-onkologiczna

 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana wyszyńskiego w Łomży
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11,  18-400 Łomża
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  Tel. 86 4733385
Poradnia Onkologiczna Ogólna   Tel. 86 4733375
http://www.szpital-lomza.pl/#/news

Facebook

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎fundacja zuśmiechem przez ن życie Ztytułu 1% podatku za rok 2020 Fundacja,,z uśmiechem przez życie