Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

12 grudnia 2012 przedstawiciele naszej Fundacji wzięli udział w konferencji w Poznaniu inaugurującej Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Fundacja zadeklarowała, że będzie wspierać ten program.

Facebook

Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎fundacja zuśmiechem przez ن życie Ztytułu 1% podatku za rok 2020 Fundacja,,z uśmiechem przez życie