Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Współpraca z Zakładem Stomatologii Zintergowanej WUM

W listopadzie 2013 roku Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM podjął współpracę z  Fundacją w  ramach pilotażowego projektu badań przesiewowych w kierunku wykrycia patologii błony śluzowej jamy ustnej. Podczas ćwiczeń studenckich ze stomatologii zintegrowanej wykonano badania  z wykorzystywaniem światła białego używając urządzenia Microlux wypożyczonego Zakładowi przez Fundację. Zidentyfikowano 19 pacjentów ze zmianami patologicznymi na błonie śluzowej (w wieku od 19 do 61 lat). Wśród tej grupy tylko co trzecia (7 osób) zgłaszała zaniepokojenie stanem błony śluzowej, a tylko 4 osoby zgłosiły to swojemu stomatologowi. Niepokojące zmiany o podwyższonym ryzyku metaplazji nowotworowej stwierdzono u dwu osób.                                                                     

Projekt pod kierownictwem dr n. med. Katarzyny Brus-Sawczuk będzie kontynuowany w roku 2014.

Facebook