Fundacja z uśmiechem

Wyszukiwarka w serwisie

Inicjatywa - uszczegółowienie badania stomatologicznego

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” wystąpiła do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z inicjatywą, by dokładnie opisać refundowaną procedurę stomatologiczną: „badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku”.

 

Zdaniem Fundacji, popartym akceptacją autorytetów stomatologicznych, opis ten powinien zawierać nakaz sprawdzenia, poza stanem uzębienia, również stanu błony śluzowej jamy ustnej (język, policzki, dziąsła, węzły chłonne, po usunięciu wszystkich ruchomych uzupełnień protetycznych).

 

Takie badanie ma znaczenie zarówno w profilaktyce raka jamy ustnej jak i w wykrywaniu innych zmian na śluzówce świadczących o stanie organizmu (np. zmiany związane  z cukrzycą). Wpisuje się bardzo dobrze w zapoczątkowany w 2013 roku I Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Jak każde działanie profilaktyczne pozwala zmniejszyć liczbę osób, które zachorują na nowotwór, lub wykryć raka we wcześniejszym stadium.

 

W związku z tym wysłaliśmy do Ministra Zdrowia i NFZ pisma następującej treści:

 

Ponadto wystąpiliśmy z prośbą o poparcie tej inicjatywy do: Krajowych i Wojewódzkich konsultantów w dziedzinie stomatologii, Stowarzyszeń Stomatologicznych i Władz Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych Uniwersytetów Medycznych.

 

Nasz apel do tej pory poparli:

  1. Prof.dr hab. Renata Górska, Konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.
  2. Prof.dr hab. Hanna Gerber, Kierownik Katedry I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM we Wrocławiu.
  3. Dr n. med. Maciej Nowak, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Periodontologii.
  4. Prof. dr hab. med. Tomasz Tomaszewski, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
  5. Dr n. med. Jan Borys, p.o. Kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.
  6. PTS Oddział w Częstochowie.

 

8 lutego 2017 roku otrzymaliśmy z NFZ-u odpowiedź następującej treści:

 

O dalszych losach inicjatywy Fundacji „Z uśmiechem przez życie” będziemy Państwa sukcesywnie informować.

 

W odpowiedzi na inicjatywę Fundacji w sprawie uszczegółowienia badania stomatologicznego, otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia następującą odpowiedz:

 

 

W związku z tym liczymy na opracowanie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zaleceń postepowania diagnostycznego w celu zachowania czujności onkologicznej w gabinecie stomatologicznym a następnie ogłoszenia ich w drodze obwieszczenia.

 

Otrzymaliśmy kolejne pismo z Ministerstwa Zdrowia:

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

 

 

 

Facebook